top of page

ALINED

Alined je zgodba in plod dveh sestrskih src, ki ju povezuje posebno neprecenljiva vez. Ljubezen do kreairanja nosljive umetnosti z dodano vrednostjo ročne vezenine. Gre za dolgotrajen in počasen proces, ki zahteva veliko potrpežljivosti in ljubezni, a je končni rezultat toliko bolj poplačan. Pri tem pustita, da ju v procesu vodi najvišji navdih in inspiracija. 

»Tako kot za vsak Alined izdelek, sva tudi za to torbico bili navdihnjeni ustvariti nosljivo umetnost, ki nosi energijo opolnomočenja in lepote, ki bi jo radi videli več v našem svetu.”

 

“Od samega začetka, ko smo se z ekipo Anima uskladile, ni bilo dvoma, da bomo skozi naše sodelovanje ustvarile torbico. Pomembno nam je bilo, da bo ta brezčasna in, da bo harmonično predstavljala prepletenost dveh zgodb - Anima in Alined.”

Skreirala se je torbica, ki vse to združuje in je poleg tega še posebno praktična, saj se jo lahko nosi na več različnih načinov.

 

 

TORBICA PEONIA 

Torbico PEONIA krasi ročna vezenina potonike, okrašene z detajli zvezd in lune. 

Sporočilo, da bo torbico krasila ravno ta cvetlica, se je oblikovalkama potrdila skozi angelsko sporočilo, ki ju je navdihnilo in potrdilo njuno namero.

"Čas je, da se pokažemo svetu. Z našo unikatnostjo. Z našo raznolikostjo. Tako smo največji doprinos."

Da se v celoti sprejemamo in da zares stopimo na pot samoljubezni, pa je potreben pogum. Pogum zato, ker ta pot ni vedno najlažja, je pa vsekakor vedno poplačana z notranjim zadovoljstvom. 

 

Ni dvoma, da torbica PEONIA pooseblja ravno to. Skreirana je, da se pogumno pokaže svetu. Unikatna, ker je ročno narejena v Sloveniji in nosi edinstveno ročno vezenino. Raznolika, saj je prilagodljiva osebnemu stilu. Lahko se prilagaja trenutni modni kombinaciji. Z obračanjem sprednjega in zadnjega dela torbice ter obračanjem traku, lahko namreč torbico nosimo na 4 različne načine. 

 

***

 

ALINED

Alined is the story and fruit of two sisters' hearts, united by a particularly priceless bond. A love for creating wearable art with the added value of hand embroidery. It is a long and slow process that requires a lot of patience and love, but the end result is so much more rewarding. In doing so, they let the highest inspiration guide them in the process.

"As with every Alined product, for this bag we were inspired to create wearable art that carries an energy of empowerment and beauty that we would like to see more of in our world."  

 

“From the very beginning, when we coordinated with the Anima team, there was no doubt that we would create a bag through our collaboration. It was important to us that it would be timeless and that it would harmoniously represent the intertwining of two stories - Anima and Alined.”

A bag that has been created combines all of this and is also particularly practical, as it can be worn in several different ways.

 

PEONIA BAG

The PEONIA bag is decorated with hand-embroidered peonies decorated with star and moon details. The message that this particular flower will decorate the bag, was confirmed to the designers through an angelic message that inspired them and confirmed their intention. 

"It's time to show ourselves to the world. With our uniqueness. With our diversity. That's how we are the biggest contribution." 

 

It takes courage to fully accept ourselves and to truly embark on the path of self-love. Courage because this path is not always the easiest, but it is definitely always rewarded with inner satisfaction.   

 

There is no doubt that the PEONIA bag embodies just that. It is created to show itself courageously and boldly to the world. Unique because it is handmade in Slovenia and has unique hand embroidery. It is versatile, as it is adaptable to personal style. It can be adapted to the current fashion combination. By turning the front and back of the bag and turning the strap, the bag can be worn in 4 different ways.

aLINEd for ANIMA

€111.00Price
Out of Stock
 • MERE:

  Dolžina: 26 cm

  Višina: 19 cm

  Dolžina traku: 102 cm

  Širina traku: 5 cm

   

  Material: 100% bombaž, trpežna tapetniška tkanina

  Barva: rjavo rdeča

  Tehnika ročnega vezenja: "back stich"

  Barva vezenine: bakrena

   

  Čiščenje: 

  ročno pranje na 30 stopinj celzija, pranje v pralnem stroju ni priporočljivo. Likanje na najnižji temperaturi.

   

  ***

   

  MEASUREMENTS:

  Length: 26 cm 

  Height: 19 cm 

  Lower part width: 4 cm 

  Strap length: 102 cm 

  Strap width: 5 cm  

   

  Material: 100% cotton, durable upholstery fabric 

  Color: brown red 

  Hand embroidery technique: "back stitch" 

  Embroidery color: copper  

   

  Cleaning: 

  hand wash at 30 degrees Celsius, washing in the washing machine is not recommended. Ironing at the lowest temperature.

 • pošiljanje v Slovenijo

  3-10 delovnih dni

   

  shipping to Slovenia

  3-10 business days

bottom of page