top of page

Tetoviranje je del naše zgodovine in kulture. Pred mnogimi leti kot ročno prebadanje kože do današnjih sodobnih in koži ter telesu prijaznejših načinov krašenja telesa. Motiv, ki krasi naše telo, govori našo osebno zgodbo, nas odraža in izraža.  Velikokrat nosi simbolni pomen in je hkrati estetski okras naše kože. Že dolgo tetovaže niso le znak uporništva, ampak so postale priljubljene med vsemi generacijami in za katere se ljudje odločajo iz najrazličnejših razlogov.

 

Anima predstavlja svojo prvo kolekcijo tatujev z imenom PARINAMA. 

Parinama je sanskrtski izraz, ki opisuje transformacijo ali spremembo, tako na filozofski kot praktični ravni. Pomeni preobrazbo ne le uma, ampak tudi telesa, duše, zavesti in naših čutov. Predstavlja nove začetke in pot k spremembam na boljše.

Kolekcija pripoveduje zgodbo o transformaciji, o prelomnih trenutkih, o porazih in zmagah in izkušnjah, ki nas na tej nori vožnji, ki ji rečemo življenje, spremljajo in zaznamujejo. Med njimi so lepe in tudi malo manj lepe. Nekatere zahtevajo moč in boj, druge nežnost in ljubezen. In vse vodi k cilju, da skozi takšne situacije zrastemo, napredujemo in postanemo močnejši. Nepremagljivi. Da širimo toplino, razumevanje in ljubezen, kot jo lahko samo pravi zmagovalci.  

V grafiko je kot temeljni simbol estetsko umeščen kačji pastir, ki ga od nekdaj povezujejo z upanjem, srečo in novimi začetki. Simbolizira sposobnost preseganja lastnih meja, ki nas omejujejo pri osebni rasti in predstavlja pogum.  Opominja na pomembnost vsakega trenutka in novega dne v našem življenju in napoveduje uspešne nove podvige.

 

Kolekcija šteje 11 različnih unikatnih grafik. Velikost posameznega tatuja je poljubna oziroma odvisna od izbrane grafične predloge in mesta tetoviranja. Vsaka grafika se lahko po dogovoru tudi nekoliko individualizira.

 

_____________________________________________________________________

 

 

Tattooing is part of our history and culture. From many years ago as manual skin piercing to today's modern and skin-friendly ways of decorating the body. The motif that adorns our body tells our personal story, reflects and expresses us. It often carries a symbolic meaning and is at the same time an aesthetic decoration of our skin. For a long time, tattoos have not only been a sign of rebellion, but have become popular among all generations and are chosen by people for a variety of reasons.

 

Anima presents its first collection of tattoos called PARINAMA.

Parinama is a Sanskrit term that describes transformation or change, both philosophically and practically. It means a transformation not only of the mind, but also of the body, our soul and our senses. It represents new beginnings and the path to change for the better.

The collection tells the story of transformation, of turning points, of defeats and victories and experiences that accompany and mark us on this crazy ride we call life. Among them, there are beautiful and also a little less beautiful. Some require strength and struggle, others tenderness and love. And everything leads to the goal of growing, progressing and becoming stronger through such situations. Invincible. To spread warmth, understanding and love as only true winners can.

The graphic has an aesthetically placed dragonfly as a fundamental symbol, which has always been associated with hope, happiness and new beginnings. It symbolizes the ability to overcome our own limits that limit us in personal growth and represents courage. It reminds us of the importance of every moment in our lives and predicts successful new ventures.

 

The collection includes 11 different unique graphics. The size of an individual tattoo is arbitrary or depends on the chosen graphic template and the place of tattooing. Each graphic can also be slightly individualized by agreement.

PARINAMA tattoo collection

€100.00Price
 • V ceno je všteta izbrana grafična predloga in prva ura tetoviranja.

   

  GLEDE NA VELIKOST IZBRANEGA TATTOO-ja SE DODATEN ČAS TETOVIRANJA  PORAVNA OB IZVAJANJU STORITVE. 

  Vsaka dodatna ura tetoviranja znaša 80 eur.

   

  Termin :

  po nakupu se za vaš termin dogovorimo po elektronski pošti, ki jo navedete ob nakupu

   

  Za dodatne informacije in rezervacijo termina nam pišite na 

  info@animatribe.com

   

  Podrobnosti:

  Tetoviranje se izvaja v studiu, v Ljubljani.

  Po opravljenem nakupu se za vse podrobnosti in termin dogovorimo preko elektronske pošte.

  Tetoviranje poteka v čistem okolju z ustrezno sterilno opremo.

  Tetoviranje se izvaja s pigmenti Panthera, ki ustrezajo normam REACH za EU. Varno in preizkušeno. Vse barve Panthera so veganske, sterilizirane z gama žarki. Ne vsebujejo rakotvornih komponent in niso testirane na živalih. 

  ____________________________________

   

  The price includes the selected graphic template and the first hour of tattooing.

   

  ACCORDING TO THE SIZE OF THE CHOSEN TATTOO, THE ADDITIONAL TATTOOING TIME IS COMPENSATED AT THE PERFORMANCE OF THE SERVICE.

   

  Appointment:

  For additional information write us on info@animatribe.com

   

  Details:

  Tattooing is performed in a studio in Ljubljana.

  After making the purchase, we will agree on all the details and the appointment via e-mail.

  Tattooing takes place in a clean environment with appropriate sterile equipment.

  Tattooing is done with Panthera pigments that comply with EU REACH standards. Safe and tested. All Panther colors are vegan, gamma sterilized. They do not contain carcinogenic components and are not tested on animals.

bottom of page