top of page

TJAŠA, STUDIO 85

 

Tjaša je ustvarjalna duša, ki ima rada naravo. Iz nje črpa svoj lasten mir, vdih svežega zraka pa jo polni z energijo. Ustvarjanje je njena 

terapija, ki ji pomaga, da izrazi svoja čustva in jih deli s svetom.

Predvsem pa rada dela s svojimi rokami, saj ji ročno delo v tem čedalje bolj hitrem in online svetu pomeni zelo veliko. Tako želi ohranjati tudi umetnost tovrstnih obrti.

V sodelovanju z Animo je Tjaša ustvarila unikaten kolaž z naslovom TRIBE.

 

“Proces ustvarjanja kolaža se začne z listanjem po knjigah in revijah in nastaja po trenutnem navdihu, povsem intuitivno. Tako je 

končni izdelek nasvoj edinstven, poseben način na koncu vedno popoln.”

 

Verjame vase in živi v ravnovesju s svojim notranjim in zunanjim svetom in tako znova in znova najde svoja krila.

 

“Ko ustvarjam, sem svobodna. Svobodna od koncepta časa in sveta, v katerem živimo. V tistem trenutku sem pomembna samo jaz in moj proces ustvarjanja. Poskušam si ustvarjati svet, v katerem svoboda pomeni to, da živim po svoje, s svojimi pravili. Svoboda zame pomeni, da se vračam nazaj k bolj preprostemu življenju, k naravi in k sami sebi.”

 

***

 

"TRIBE" UMETNIŠKO DELO

 

Slika je avtorski kolaž slovenske ustvarjalke Tjaše iz Studia 85, ki skrbno, precizno in intuitivno gradi čudovito, čustveno in večplastno zgodbo s sporočilom, ki je lahko povsem individualno. 

Berite jo, čutite jo in opazujte jo na svoj način. Interpetacija je vedno lahko lastna in občutek povsem oseben.

 

Umetniška stvaritev TRIBE brez besed govori na tisoč načinov in pripoveduje neskončno zgodb, avtorica pa jo opiše takole:

 

"Ona spi. In sanja. Sanja o svetu, v katerem je vse mogoče in kjer ni omejitev. Ta svet je v njenem ravnovesju, kjer ni le dobro in le slabo, ampak so stvari preplet obojega. Vsak dan išče to ravnovesje, brez skrbi in brez pritiska, da mora biti popolna. Tako je v njenem svetu vse dobro in vse ima svoj namen."

 

______________________________________________________________________

 

 

TJAŠA, STUDIO 85

 

Tjaša is a creative soul, who loves nature. Her inner peace comes from nature and a breath of fresh air fills her with energy. She sees her artistic creation as a form of therapy, which helps her express her emotions and share them with the world. Above all she loves to work with her hands and handiwork is of big importance to her in our fast-paced and online world. That is why she also wishes to preserve  the art of such crafts.

 

In collaboration with Anima Tjaša created a unique art collage called TRIBE.

 

"The process of creating a collage begins with browsing through books and magazines and is created completely intuitively based on the inspiration of the moment. This way the final product is always perfect in its own unique and special way."

 

She believes in herself and lives in balance with her inner and outer world, finding her motivation over and over again.

 

"When I create I am free. Free from the concept of time and the world we live in. At that moment the only thing that matters is myself and my creative process. I am trying to create a world for myself where freedom means living on my own terms and rules. For me freedom means going back to a more simple way of life, to nature, and to myself."

 

***

 

"TRIBE" ARTWORK

 

This artwork is a collage made by Slovenian artist Tjaša from Studio 85, who builds a beautiful, emotional and multi-layered story in a caring, precise and intuitive way, with a message that can be entirely individual. Read it, feel it and observe it in your way. The interpretation can always be one's own and the feeling completely personal.

 

The artwork TRIBE speaks without words in a thousand ways and tells endless stories. The author describes it in her own words:

 

"She sleeps. And dreams. Dreams of a world without limits where anything is possible. A world that is in balance with her, where not only good and bad exist, but where things are mixture of both. She seeks that balance every day without concerns and pressure about being perfect. That way in her world all is good and everything has a purpose."

 

STUDIO 85 for ANIMA

€0.00Price
 • Proizvedeno v Sloveniji

   

  IZBERETE LAHKO TISKANJE NA PLATNO, PAPIR ALI FOREX 

   

  TEHNIČNE INFORMACIJE PLATNO

  MATERIAL: umetniško platno, napeto na lesen

  podokvir, obešanka

  TEHNIKA: kolaž, ročno delo

  IZVEDBA: visoko kakovostni tisk

   

  DIMENZIJA:

  cca 30 cm x 40 cm

  cca 45 cm x 60 cm

  cca 60 cm x 80 cm 

  ali 2x cca 60 cm x 40 cm (dve polovici slike)

  cca 70 cm x 100 cm 

  ali 2x cca 70 cm x 50 cm (dve polovici slike)

   

  TEHNIČNE INFORMACIJE PLAKAT

  MATERIAL: 200 g papir, satin

  TEHNIKA: kolaž, ročno delo

  IZVEDBA: visoko kakovostni tisk

  POSEBNOSTI: izbrana dimenzija že vključuje 

  obrobo v beli barvi

   

  DIMENZIJA:

  cca 30 cm x 40 cm

  cca 45 cm x 60 cm

  cca 60 cm x 80 cm

  cca 70 cm x 100 cm

   

  TEHNIČNE INFORMACIJE FOREX

  MATERIAL: forex (penjen PVC), debelina 5 mm

  TEHNIKA: kolaž, ročno delo

  IZVEDBA: UV direktni tisk

  POSEBNOSTI: izbrana dimenzija že vključuje 

  obrobo v beli barvi

   

  DIMENZIJA:

  cca 30 cm x 40 cm

  cca 45 cm x 60 cm

  cca 60 cm x 80 cm

  cca 70 cm x 100 cm

  _________________________________

   

  Made in Slovenia

   

  YOU CAN CHOOSE PRINTING ON CANVAS, PAPER OR FOREX

   

  TECHNICAL INFORMATION CANVAS

  MATERIAL: art canvas, stretched on a wooden frame, hanger

  TECHNIQUE: collage, handmade

  EXECUTION: high quality print  

   

  DIMENSION:

  cca 30 cm x 40 cm

  cca 45 cm x 60 cm

  cca 60 cm x 80 cm 

  or 2x cca 60 cm x 40 cm (two halfs of painting)

  cca 70 cm x 100 cm 

  or 2x cca 70 cm x 50 cm (two halfs of painting)

   

  TECHNICAL INFORMATION POSTER

  MATERIAL: paper 200g, satin

  TECHNIQUE: collage, handmade

  EXECUTION: high quality print  

  SPECIAL FEATURES: The selected dimension already includes a border in white

   

  DIMENSION:

  cca 30 cm x 40 cm

  cca 45 cm x 60 cm

  cca 60 cm x 80 cm

  cca 70 cm x 100 cm

   

  TECHNICAL INFORMATION FOREX

  MATERIAL: forex (foamed PVC), thickness 5 mm

  EXECUTION: UV direct printing

  TECHNIQUE: collage, handmade

  SPECIAL FEATURES: The selected dimension already includes a border in white

   

  DIMENSION:

  cca 30 cm x 40 cm

  cca 45 cm x 60 cm

  cca 60 cm x 80 cm

  cca 70 cm x 100 cm

   

   

 • pošiljanje v Slovenijo

  3-10 delovnih dni

   

  shipping to Slovenia

  3-10 business days

bottom of page